GENEL TANIMLAR

ž  TRAFİK : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

ž  KARAYOLU (YOL): Trafik için , kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

ž  ARAÇ : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.

ž  TAŞIT : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır.

ž  SÜRÜCÜ : Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı sevk ve idare eden kişidir.

ž  ŞOFÖR : Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.

ž  ARAÇ SAHİBİ : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.

ž  İŞLETEN : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görünen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir.

ž  YOLCU : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir.

ž  HİZMETLİ : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücülerden gayri kişilerdir.

ž  YAYA : Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insanlardır.

ž  TRAFİK İŞARETLERİ : Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.

ž  GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalıdır.

ž  GEÇİŞ HAKKI : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

ž  DURMA : Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi- nedeni ile aracın durdurulmasıdır.

ž  DURAKLAMA : Trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve bindirmek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır.

ž  PARKETME :  Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.

ž  TRAFİK KAZASI : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaydır.

ž  TRAFİKTEN MEN : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.

KARAYOLU YAPISI : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki ; ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez vb. yapılarıdır.    

İKİ YÖNLÜ KARAYOLU : Taşıt yolunun her iki yönündeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

            TEK YÖNLÜ KARAYOLU : Taşıt yolunun yalnızca bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

            BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

      BAĞLANTI YOLU : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.

      ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (Otoyol-Ekspres yol):  Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların girmediği ancak, izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

      TAŞIT YOLU (Kaplama): Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.

yol.jpg

            BİSİKLET YOLU: Karayolunun, sadece bisikletlerinin kullanmalarına ayrılan kısımdır.

            GEÇİŞ YOLU : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.

            YAYA YOLU (Yaya kaldırımı) : Karayolunun taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız  yayaların kullanımına ayrılmış olan kısımdır.

ž  BANKET : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.

ž  PLATFORM : Karayolunun, taşıt yolu ( kaplama ) ile yaya yolu (kaldırım) veya banketinden oluşan kısımdır.

ž  ANAYOL : Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

 

ž  TALİ YOL : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

ž  TEHLİKELİ EĞİM : Araçların emniyetle seyrine devam için, vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimidir.

            KAVŞAK : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile    ortak alandır.

            KAVŞAK ORTAK ALANI : Kavşaklarda, kavşağı teşkil eden kollardan         ayrı ayrı yaklaşıldığında, kavşaktaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş alandır.

      YAYA GEÇİDİ : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini     sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.

 

      OKUL GEÇİDİ : Genel olarak okul öncesi, ilk öğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için, taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.

 

Aşağı Ok: ALT GEÇİT : 
Karayolunun, 
diğer bir 
karayolu veya 
demiryolunu 
alttan geçmesini
 sağlayan yapıdır.
 

 

 

 

 


                                                                                                  

 

altgecit ay_alt_gecit 

altt gecid

ž  ÜST GEÇİT : Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.

üst gecid

üst geçit

Aşağı Ok Belirtme Çizgisi: DEMİRYOLUPontedeagua1-süt gecitanayol_ustgecit

 

Hipordom_Koprusu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ž  DEMİRYOLU GEÇİDİ (Hemzemin Geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

hemzemin gecid

ž  ADA : Yayaların geçmesi ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alandır.

ž  AYIRICI : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir.

ž  ŞERİT : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri ve taşıt yolunun ayrılmış bir bölümü veya boyuna işaretlemelerle ayrılmamış olsa bile motorlu araç dizisinin hareketine yeterli genişlikte olmak şartıyla taşıt yolunu bölünebileceği boyuna dilimlerin herhangi biridir.

 

ž  PARKYERİ (Otopark) : Araçların park etmesi için kullanılan açık veya       kapalı alandır.

ž  KARAYOLU ÜZERİ PARKYERİ : Taşıt yolundaki veya buna bitişik     alanlardaki park yeridir.

ž  KARAYOLU DIŞI PARKYERİ : Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir      geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan park yeridir.

ž  DURAK : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu ve hizmetlileri bindirmek, indirmek gayesiyle duraklamaları için işaretlerle belirlenmiş yerdir.

ž  GARAJ : Araçların genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım ve servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.

hotel-armonia-garaj-large

ž  TERMİNAL : İnsan veya eşya taşımalarında araçların indirme, yükleme, boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir.

terminal%20view%20east

ž  SERVİS İSTASYONU : Araçların bakım, onarım ve servislerin yapıldığı açık veya kapalı yerdir.

ž  AKARYAKIT İSTASYONU : Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ, basınçlı hava, ve yedek malzeme ihtiyaçları ile ayrıca, kişilerin ilk yardım ihtiyaçlarının da sağlandığı yerdir.

ž  MUAYENE İSTASYONU : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.

ž  ARAÇ TARTI İSTASYONU : Araçların yüklü veya yüksüz olarak sabit veya taşınabilir cihazlarla tartıldığı yerdir.

 

ARAÇLARA İLİŞKİN TANIMLAR

ž  OTOMOBİL : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

ž  TAKSİ ( TAKSİ DOLMUŞ ): Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan, yönetmeliklerde belirlenmiş şekilde muayenesi ve damgası yapılmış, ücret hesaplama yöntemine göre uygun tarife yüklenmiş ve tip onayı alınmış taksimetre ile yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari motorlu taşıttır.

ž  MİNİBÜS : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka sekiz ile on dört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

ž  OTOBÜS : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az on beş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

            Troleybüsler de bu sınıfa girerler.

ž  KOMYONET : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg.'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.

ž  KAMYON : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlardır.
ÇEKİCİ : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan yük taşımayan motorlu taşıttır.

ž  ARAZİ TAŞITI : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıttır.

ž  MOTOSİKLET : İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu taşıttır.

ž  MOTORLU BİSİKLET : Silindir hacmi 50 santimetre küpü      geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte         50 km'den az olan bisiklettir.

ž  BİSİKLET : En çok üç tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale       gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıttır.

ž  LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR : Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım aracıdır.

ž  İŞ MAKİNELERİ : Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçlardır.

ž  ÖZEL AMAÇLI TAŞIT : Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma araçları çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

ž  OKUL TAŞITI : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan taşıttır.

ž  KAMU HİZMETİ TAŞITI : Kamu hizmeti için yük veya taşıması            yapan bütün taşıtlardır.

ž  PERSONEL SERVİS TAŞITI : Herhangi bir kamu ve kuruluşu         veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan     şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari       araçlardır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait araçların kendi personelini veya yolcusunu taşıma işi bu tanımın kapsamına girmez.

ž  UMUM SERVİS ARACI : Okul taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesidir.

ž  KAMP TAŞITI : Yük taşımasında kullanılmayan, iç dizayn tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

ž  RÖMORK : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır.

ž  YARI RÖMORK : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur.

ž  HAFİF RÖMORK :  Azami yüklü ağırlığı 750 kg.'ı geçmeyen römork veya yarı römorktur.

silobas yarı römork

P_TGA_EOT_18430maxicubei

otomobil_2      ismakinesi_1

römork  damperli yarı römork

ž  TAŞIT KATARI : Karayolunda bir birim olarak seyretmek          üzere birbirine bağlanmış taşıttır.

ž  TAŞIMA SINIRI (Kapasite) : Bir aracın güvenle                  taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli       sayısıdır.

ž  GABARİ : Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda         güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüdür. (Genişlik:2,5 m ; Yükseklik:4 m)

ž  AZAMİ AĞIRLIK : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.

ž  YÜKSÜZ AĞIRLIK : Üzerinde insan veya eşya (yük- bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın taşınması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile birlikte toplam ağırlığıdır.

ž  YÜKLÜ AĞIRLIK : Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın ağırlığıdır.

ž  DİNGİL AĞIRLIĞI : Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden, karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. (Tek dingil: 10 ton, iki dingil 18 ton)

ž  AZAMİ DİNGİL AĞIRLIĞI : Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

ž  AZAMİ TOPLAM AĞIRLIK : Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

ž  HIZ SINIRLAYICI : Belirtilen değere göre araç hızını sınırlandırmak için  öncelikli işlevi motora yakıt beslemelerini kumanda etmek olan bir cihazdır.

KARAYOLU YAPISI VE TRAFİK İŞARETLERİNİN KORUNMASI

   Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masrafları sorumlulara ödetilir. Uymayanlara para cezası verilir.

TRAFİK İŞARETLERİ

1- Trafik görevlisinin işaretleri

2- Işıklı trafik işaretleri

3- Trafik işaret levhaları

4- Yol çizgileri

5- Diğer işaretleme elemanları

  Trafik işaretlerinin bu sıralaması aynı zamanda bunlara uymadaki öncelik sıralamasıdır.

  Sesli veya yazılı ışıklar; araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklar olup yayalara hitap eder.

Traffic%20Signals2

Trafik Görevlisinin İşaretleri

a-  Trafik görevlisinin her iki kolunu veya sağ veya sol kollarından birini yere paralel olarak yana açtığı durumda; kollar doğrultusundaki araçlara  geç, ön ve arka doğrultusundaki araçlara dur demektir.

b- Trafik görevlisinin sağ veya sol kolundan birini havaya kaldırması durumunda, bütün yönlerdeki araçlara  dur  demektir. Yani bütün yollar trafiğe kapalıdır.

c- Görevli kişinin kırmızı ışığı sallaması, ışığı yönelttiği doğrultudaki karayolunu kullananlar için  dur demektir.

d- Görevli kişinin kısa sesli tek veya fasılalı düdük işareti uyarma, uzun sesli tek veya fasılalı düdük işareti dur demektir.

e- Trafiği hızlandırma işareti; Trafik polisi, hızlandırmak istediği yöne sol yada sağ yanı dönük olarak, o yönde bulunan kolunu yere paralel olacak şekilde ve dirsekten kırmak suretiyle eline kadar olan kısmı yukarıya kaldırıp, tekrar yere paralel hale getirir.

f- Trafiği yavaşlatma işareti; Trafik polisi, yavaşlatmak istediği yöne cephesi dönük durur ve sağ yada sol kolunu (trafiğin akış yönüne göre- omuzdan, yere paralel oluncaya kadar kaldırıp 45 derece ile 90 derece arasında seri olarak yavaş yavaş sallar.

OLCAY TEHL

n

10

 

Işıklı Trafik İşaretleri

a- Kırmızı Işık: Aksini gösteren bir işaret yoksa hiçbir yöne hareket edilmez.

b- Kırmızı - Sarı Işık: Yol trafiğe açılmak üzeredir, harekete hazırlanılır.

c- Yeşil Işık: Yol trafiğe açıktır, aksine bir işaret yoksa durmadan geçilir.

d- Sarı ışık: Yol trafiğe kapanmak üzeredir, emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlar geçebilir, diğer araçlar durmak zorundadır.

e- Fasılalı Yanıp Sönen Sarı Işık: Uyarı anlamındadır. Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildirir.

f- Fasılalı Yanıp Sönen Kırmızı Işık: Mutlak duruş yapılmasını ve gidilecek yolun açık ve müsait olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir.

g- Işıklı Oklar: Dönüşleri düzenler. Ok yönünde dönüş yapacak olan sürücülerin ışıklı okun yeşil yanmasını beklemelerini bildirir.

h- Yazılı ve sesli ışık: Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler ve yayalara hitap eder.

  Yol Çizgileri

a- Kesik yol çizgileri: Trafik kurallarına uymak şartıyla sürücülerin, yol ve trafik durumuna uygun olduğunda, öndeki araçları geçmek için şerit değiştirebileceğini gösterir.

kesikli yol  cizgisi

b- Devamlı yol çizgileri: İki şerit ve iki yönlü karayolunda, dönemeç tepe üstü, kavşak yaya ve okul geçidi, demiryolu geçidi, dar köprü ve tünel gibi yerlerin yaklaşımında şerit değiştirilemeyeceğini ve öndeki araçların geçilemeyeceğini belirler.

devamlı yol cizgisi

c- Devamlı ve kesik yol çizgileri: Yan yana çizilmiş devamlı ve kesik yol çizgilerinin bulunduğu yerlerde sürücüler, manevra başlangıcında kendilerine en yakın olan çizginin anlamına göre davranırlar.

kesikli yol  cizgisi  devamlı yol cizgisi

d- Yan yana iki devamlı çizgi(Paralel devamlı çizgi): Bu çizgi, yolu bölünmüş yol durumuna getirdiğinden bu çizgi boyunca karşı yönün kullandığı şeritlere girilmez

e- Yön Okları: Özellikle kavşak yaklaşımlarında gidilecek veya dönülecek yöne göre zamanında uygun şeride girilmesini gösteren çizgilerdir.

image131  ciftcizgi

f- Yaya Geçidi Çizgileri: Yayaların karşıdan karşıya güvenle geçmelerini sağlamak amacıyla taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerdir.

yaya gecidi

g- Park Yeri Çizgileri: Araçların duracakları yerleri belirlemek amacıyla park yerlerine çizilen çizgilerdir.

park cizgileri park cizgileri 2

h- Azami Hız Sınırı: Taşıt yolu üzerine yazılan sayılar bu yol kesimindeki azami hızı gösterir.

gecme_yasagi_sonu

ı- Park Yasağı Çizgileri: Park etmenin yasaklandığı kesimlerde bordür taşlarına veya kaplama üzerine çizilen çizgilerdir.

park yasagı ciz

Yol Üstü Çizgileri

yolust1

ž  Geçilmez. Bu çizginin geçiş amacıyla dahi hiçbir zaman ihlal edilmemesi gerekir. 

yolust2

ž  Bir yönde geçiş. Kesik çizgi tarafındaki taşıtlar bu çizgileri geçiş amacıyla ihlal edilebilirler. Ancak sürekli çizi tarafındaki taşıtlar geçiş amacıyla bu çizgileri ihlal edemezler.

yolust3

ž  Dur çizgisi. Bu çizgiye geldiğinizde mutlaka durmalısınız. 

 

yolust4

ž  Kavsak okları. Kavşaklara yaklaşımda hangi şeritlerdeki taşıtların hangi yöne döneceklerini belirtir. 

yolust5

ž  Kısıtlanmış alan. Çapraz çizgilerle taranmış alana girilmemelidir.

yolust6

ž  Park yapılmaz hattı. Bu şekilde işaretlenmiş alanlara park yapılmamalıdır.

yolust7

ž  Yaya geçidi. Yaya geçitlerinde yayaların geçişlerine izin verilmelidir

yolust8

ž  Gerekli durumlarda bu çizgiye geldiğinizde mutlaka durmalısınız.

yolust9

ž  Şerit ayırma çizgisi. Ayni veya ters yönlü trafik akışı olan şeritleri ayırmada kullanılabilir. Geçişlerde bu çizgi gerektiğinde ihlal edilebilir.

KARAYOLUNUN KULLANILMASI KURALLARI

            Aksine bir işaret bulunmadıkça bütün sürücüler araçlarını;

1- Gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek,

2- Çok şeritli yollarda, yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek,

3- Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritteki araçların emniyetle geçmesini beklemek,

4- Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek,

5- Gidişe ayrılan şeritlerden en soldakini sürekli olarak işgal etmemek,

6- İki yönlü dört veya daha çok şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça motosiklet, otomobil,minibüs, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında, en sağ şeritten sürmek zorundadırlar.

            Sürücülerin;

7- Geçme, dönme, duraklama ve park etme gibi haller dışında    şerit değiştirmeleri,

8- İki şeridi birden kullanmaları,

9- Kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında 150 m, yerleşim yerleri içinde 30 m mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri,

10- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri,

11- Bölünmüş yollarda, karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol bölümüne girmeleri,

12- Dört veya daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda, karşı yönden gelen trafik için ayrılan yol kısmına girmeleri,

13- İki yönlü ve üç şeritli yollarda en sol şeride girmeleri, yasaktır.

Karşı Yönden Gelen Trafik İçin Ayrılan Yol Bölümüne Girme Yasağı

           

            a) Bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmeleri,

            b) İki yönlü ve üç şeritli yollarda en sol şeride girmeleri,

            c) İki yönlü ve dört veya daha fazla şeritli yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmeleri,

            yasaktır.

Trafik İşaretlerine Ve İşaretçilerine Uyma Mecburiyeti

            Araç ve hayvan sürücüleri ile yayalar karayolunu kullanırken:

            a) Trafiği düzenlemeye ve denetlemeye yetkili üniformalı ve özel işaret taşıyan görevlilerin uyarı
ve işaretlerine,

            b) Işıklı ve sesli trafik işaretlerine,

            c) Trafik işaret levhaları,tertipleri ve yer işaretlemelerine,

            d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olarak Karayolları Trafik kanunun da ve bu yönetmelikte gösterilen diğer kural,yasal zorunluluk ve yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

HIZ KURALLARI

            Sürücüler:

ž  Kavşaklarla yaklaşırken,

ž  Dönemeçlere girerken,

ž  Tepe üstlerine yaklaşırken,

ž  Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,

ž  Devamlı dönemeçli yollarda ilerlerken,

ž  Demiryolu geçitlerine yaklaşırken,

ž  Tünellere yaklaşırken,

ž  Dar köprü ve menfezlere yaklaşırken,

ž  Yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak zorundadırlar.

           

            Not: Römorksuz bir araca römork takılırsa, aracın hızı saate 10 km. daha düşük olmalı.

HIZ KURALLARI

TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI

 

 

ARAÇ CİNSİ

YERLEŞİM YERİ İÇİNDE

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA ŞEHİRLER ARASI ÇİFT YÖNLÜ KARAYOLUNDA

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA

OTOYOLDA

 

(Km/Saat)

(Km/Saat)

( Km/Saat )

(Km/Saat)

Otomobil

50

90

110

120

Otobüs

50

80

90

100

Minibüs

50

80

90

100

Kamyonet

50

80

85

90

Kamyon

50

80

85

90

Motosiklet ( L4, L5, L7 )

50

70

80

80

Motosiklet ( L1, L2, L6 )

30

45

45

GİREMEZ

 

 

TAKİP MESAFESİ

ž  Sürücüler, önlerinde giden araçları, kendi araçlarının km. cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre mesafesinden takip etmek zorundadırlar. Örneğin, 90 km./s hızla giden bir aracın öndeki aracı takip mesafesi 45m. dir.

ž  Takip mesafesi aynı zamanda, takip eden aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır. Bu sürenin tespitinde, 88-89 yöntemi kullanılır.  (Bu sayılar aralıksız söylendiğinde aradan iki saniye geçmektedir).

ž  Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında diğer araçların güvenle gidebilecekleri açıklıklar bulundurmak zorundadırlar. Bu açıklıkların ölçüsü takip mesafesinden az olamaz.

ž  Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim yerleri dışında diğer araçları 50 m. den daha yakın takip edemezler.

ÖNDEKİ ARACI GEÇME KURALI

            Sürücülerin önlerinde giden aracı geçmeleri için:

            1. Arkasından gelen bir başka sürücünün geçmeye başlamamış olmasına,

            2. Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunmasına.

            3. Geçeceği aracın hızıyla, geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak, iki yolarda da karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yapmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına,

            4. Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve araçlarının bu geçişe uygun durumda bulunmasına dikkat etmeleri mecburidir.

ÖNDEKİ ARACI GEÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER

            Sürücüler;

ž  1. Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde,

ž  2. Köprülerde, tünellerde, kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde, görüşün yetersiz olduğu tepe üstü ve virajlarda, önlerindeki araçları geçmeleri yasaktır.

            Araç sürücülerinin:

ž  1- Bağlantı yollarında geri gitmeleri,

ž  2- Tek yönlü yollarda, duraklama veya park manevrası dışında geri gitmeleri,

ž  3- İki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde, karşılama ve geçiş kolaylığı dışında, geri gitmeleri,

ž  4- Daha geniş yollarda geriye giderken manevra dışında şerit değiştirmeleri,

ž  5- Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri

            yasaktır.

            Sağa dönüşler:

  1. Dönüş işareti vermeye,

  2. Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girmeye,

  3. Hızını azaltmaya,

  4. Dar bir kavisle dönüş yapmaya mecburdurlar.

            Sola dönüşler:

  1. Dönüş işareti vermeye,

  2. Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yanaşmaya,

  3. Hızını azaltmaya,

  4. Dönüşe başlamadan, varsa sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,

  5. Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar kavşağa olan araçların geçmesini beklemeye,

  6. Gireceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, arkadan gelen ve sola dönecek diğer taşıtları engellememek için dönüşünü geniş kavisle yapmaya,

  7. Dönüş sırasında ilk geçiş hakkını, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlere vermeye mecburdurlar.

            Trafik polisi, ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhaları bulunmayan kavşaklarda;

ž  1- Bütün araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlara görev anındayken öncelik verir.

ž  2- Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvay hattı bulunan yoldan geçen araçlara,

ž  3- Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,

ž  4- Tali yoldan çıkan sürücüler anayoldaki sürücülere,

ž  5- Dönel kavşak dışındaki sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara,

ž  6- Bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler, karayolundaki araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

ARKADAKİ ARACA YOL VERME

            Geçilen araç sürücüsü, kendisini geçmek isteyen araçların işaretini alınca:

            1- İki yönlü, iki şeritli yollarda taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek,

            2- Dörtten fazla şeritli ve bölünmüş yollarda bulunduğu şeridi izlemek,

            3- Hızını artırmamak,

            4- Dar taşıt yollarında, trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitmek sebebiyle kendilerini geçmek isteyen araçlara geçme kolaylığı sağlamak, gerekirse yavaşlamak veya durmak zorundadır.

ž  Sürücülerin arkadaki araca dönüş ışıklarıyla geç işareti vermeleri yasaktır.

ž  Geçilen araç sürücülerinin, kendilerini geçmek isteyen sürücülere karşı yol vermemeleri, hız arttırmaları ve sola dönüşe geçmeleri yasaktır.

            1- Sağa Dönüş

ž  a- Dönüş işareti verilir.

ž  b- Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girilir.

ž  c- Hız azaltılır.

ž  d- Dar bir kavisle dönülür.

ž  e- Dönüş sırasında ilk geçiş hakkı, karşıya geçen yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere verilir.

            2- Sola Dönüş

ž  a- Dönüş işareti verilir.

ž  b- Yolun gidişe ayrılan kısmının soluna yanaşılır.

ž  c- Hız azaltılr.

ž  d- Dönüşe başlamadan önce sağdan ve karşıdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkı verilir.

ž  e- Geniş kavisle dönülür.

ž  f- Dönüş sırasında ilk geçiş hakkı, karşıya geçen yayalara varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere verilir.

ž  g- Girilen yol çok şeritli ise, en sağ şerit dışında uygun bir şeride girilir.

            3- Dönel Kavşaklarda Dönüş

ž  a- Dönüş işareti verilir.

ž  b- Hız azaltılır.

ž  c- Sol veya geriye dönülecekse, orta adaya yakın şeritten kavşağa girilir.

ž  d- Sağa dönülecekse orta adaya uzak şeritten kavşağa girilir

ž  e- Girilecek yola yaklaşıldığında sağa dönüş işaretiyle birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkılır.

ž  f- Dönel kavşakta geriye dönülecekse, girilecek yola yaklaşıncaya kadar bulunulan şerit muhafaza edilir.

            4- Geri Gitme ve Geri Dönüşler

            Sürücülerin:

ž  a- Bağlantı yolları, oto      yollar ve   tek yönlü yollarda (duraklama ve park manevrası dışında), dar taşıt yollarında geri gitme ve geri dönmeleri,

ž  b- Manevra dışında geriye giderken şerit değiştirmeleri,

ž  c- Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri yasaktır.

KAVŞAKLARDA İLK GEÇİŞ HAKKI KURALLARI

ž  Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar.

ž  Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda;

ž  1- Bütün sürücüler, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,

ž  2- Doğru geçmekte olan tramvaylara,

ž  3- Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler, bu yoldan geçen araçlara,

ž  4- Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara,

ž  5- Tali yoldan anayola çıkan sürücüler anayoldan gelen araçlara,

ž  6- Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel  kavşak içindeki araçlara,

ž  7- Bir iz veya mülkten (geçiş yolundan) karayoluna çıkan sürücüler karayolundan gelen araçlara,

ž  8- Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara,

ž  Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı olduğu işaretlerle belirtilmemiş ise;

ž  9- Motorsuz araç sürücüleri, motorlu araçlara,

ž  10- Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara,

ž  11- Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,

ž  Kavşağa gelen sürücüler, kavşak giriş ve çıkışlarında kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara, geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

ž  Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı, kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücünün kavşağa girmeleri yasaktır.

ž  Sürücünün kavşakta gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, araçtan inmeleri veya araçlarının motorlarını durdurmaları yasaktır.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

ž  Görev sırasında belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğin tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmalarına geçiş üstünlüğü denir.

ž  1- Ambulanslar

ž  2- İtfaiye araçları

ž  3- Polis araçları

ž  4- Sivil savunma araçları

ž  5- Koruyan ve korunan araçlar

ž  NOT: Geçiş üstünlüğüne sahip araçların 150 metreden görülür lambaları olmalıdır. 150 metreden duyulur sirenleri olmalıdır.

ž  NOT: Sarı tepeli lambalı araçlar geçiş üstünlüğüne sahip değildir. Sarı tepe lambası araçlara kendilerini belli etmek için takarlar diğer araç kullananlar da daha dikkatli araç kullanırlar.

VİRAJLARDA ( DÖNEMEÇLERDE ARAÇ KULLANMA )

            Virajlar motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanıdır.

            Viraj içinde zorunlu olmadıkça frene basılmaz. Araca kumandayla ilgili yapılacak işlemler viraja girmeden tamamlanmalıdır.

            Doğru viraj alımında  sürüş çizgisi önce dış, sonra iç ve tekrar dış şeklinde olmalıdır.

            Virajlara girerken hız azaltılır ve virajlara yavaş girilir, virajı çabuk boşaltabilmek için hızlı çıkılır.

DURMA - DURAKLAMA PARKETME KURALLARI

            Durma

            Araçların; görevli kişilerce, verilen dur emrinde, sesli, işaretli dur emrinde veya kırmızı ışıkta işaret levhalarına uyularak veya önündeki araçların durması ve arıza halleri gibi her türlü trafik mecburiyeti nedeni ile durdurulması halleri "Durma" dır.

            Gereksiz olarak trafiği aksatacak, engelleyecek ve tehlikeye düşürecek şekilde araçların durdurulması yasaktır.

            Duraklama

            Durma halleri dışında yolcu indirip bindirmek, yük yüklemek veya boşaltmak veya beklemek amacı ile araçların kısa süreler içinde durdurulması "Duraklama" dır.

            Duraklama, bekleme amacıyla yapılıyorsa, bunun süresi en çok 5 dakikadır. Bu sürenin geçirilmesi park etme sayılır.

DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER

ž  1- Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu yerlerde.

ž  2- Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç).

ž  3- Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde.

ž  4- Kavşaklar, tüneller, rampalar ve bağlantı yollarında ve buralarda yerleşim merkezleri içinde 5 metre yerleşim

ž  merkezleri dışında 100 metre mesafede.

ž  5- Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde.

ž  6- Duraklayan veya park eden araçların yanında.

ž  7- Otobüs ve taksi duraklarında.

ž  8- İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında, yerleşim birimi içinde 15 metre, yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede.

ž  9- Zorunlu haller dışında, yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

İndirme - Bindirme Kuralları:

            Araç sürücülerinin;

ž  1- Yolcularını aracın sol tarafından indirip-bindirmesi,

ž  2- Araç durmadan kapı açması,

ž  3- Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi, yasaktır.

PARK ETMENİN YASAK OLDUĞU YERLER

ž  A) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde

ž  B) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına 15 m mesafe içinde

ž  C) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde

ž  D) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde

ž  E) Kamuya açık olan tesis ve iş yerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden 5m içinde

ž  F) Alt ve üst geçitlere 10 m mesafe içinde park etmek yasaktır.

PARK ETMEDE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR

ž  A) Aracın el freni çekilir ( sabitleştirilir )

ž  B) Motor durdurulur

ž  C) Eğimli yollarda vites inişte geri yokuşta 1. vitese takılır

ž  D) Aracın arka tekerlerine yolun eğilimine göre takoz konulur

ž  E) Araç terk edilirse camlar ve kapılar kilitlenir

ž  NOT: Duraklamanın yasak olduğu her yerde park etmek de yasaktır.

ž  NOT: Kavşaklarda park etme yasağı şehir içerisindeki kavşaklarda 30 metre, şehir dışında 150 metre park etmiş iki araç arasında 1,5 metre olmalıdır.

ARAÇLARIN IŞIKLARI

            Araçlar geceleri veya sis, kar şiddetli yağmur ve yeterli derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yer, zaman ve hallerde ışıklarını yakmak zorundadır.

            Uzağı Gösteren Işıklar(uzun huzmeli farlar):

ž  1-  Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken,

ž  2-  Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken,

ž  3-  Benzeri yer ve hallerde,

ž  Sürücüler, geceleri, yakın ilerisi görülmeyen kavşak,dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken, yakın ve uzağı gösteren ışıkları ardı ardına ve sıra ile yakarak gelişlerini haber vermek zorundadır.

ž  NOT: Kısa farla 25 m. , uzun farlar 100 m. ileriyi aydınlatır.

            Yakını Gösteren Işıklar:

ž  1-  Karşılaşmalarda,

ž  2-  Aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde,

ž  3-  Öndeki aracı takip ederken,

ž  4-  Gece bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar,

ž  5-  Gündüz görüşü azaltan sisli,yağışlı ve benzeri havalarda kullanılır.

ž  Kuyruk ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kullanılması zorunludur.

            Işıkların Kullanılmasında Yasaklar

ž  1- Sis ışıklarının; sisli,karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında ve diğer farlarla birlikte yakılması,

ž  2- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması,

ž  3- Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi,

ž  4- Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması,

ž  5- Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı nitelikte ışık takılması ve kullanılması

ž  6- Sadece park lambaları veya sis ışıkları ile seyredilmesi, yasaktır.

            Reflektör: Araçların arkasında en az  20 cm büyüklüğünde, römork veya yarı römorklarda bir kenarı 15 cm eşkenar üçgen şeklinde ve içi dolu olacaktır.

İŞARETLENMESİ

            Bozulan araçların durumuna göre:

ž  1- Araçların park ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı ve yakılması halinde bile, diğer araç sürücüleri tarafından 150 m. mesafeden açıkça görülmediği takdirde, bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere, diğer araç sürücülerinin 150 m. mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer kırmızı reflektör veya kırmızı ışıklı cihaz konulması,

ž  2- Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı renkteki yansıtıcının veya kırmızı ışıklı cihazın, araçtan en az 30 m. uzaklığa, diğer araç sürücülerinin en az 150 m. mesafeden görebilecekleri yer ve şekilde yerleştirilmesi,

ž  3- Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az 150 m. den net olarak görülebilecek şekilde 150 x 25 cm. ebadında engel işaretinin konulması  mecburidir.

ž  Bozulan araç tehlikeli madde taşıyor ise, her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanılacak ve devamlı şekilde başında beklemek suretiyle gözetim altında tutulacaktır.

ž  Gerekli tedbirler alınıncaya kadar araçta acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları varsa bunlar yakılır.

ÇEKİLMESİ

            Çekilen Aracın

  1- Ağırlığı, çeken aracın taşıması sınırından fazla ağır olmayacaktır.

  2- Sürücünün yönetiminde olacaktır.

  3- Işık donanımı bozuk ise, arkasına gündüz 20 x 20 cm. ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya reflektör konur.

            Çeken ve Çekilen Araçlarla İlgili Şartlar

  1- Her iki araç boş olacak, yolcu taşınmayacak,

  2- İki aracın bağlantısı çelik çubuk, çelik halat veya zincirlerle yapılacak,

  3- İki araç arasındaki mesafe 5 m. yi geçmeyecek. Bu açıklık 2,5 m. yi geçtiği takdirde, bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı yansıtıcı veya bez, gece kırmızı ışık veya yansıtıcı konacaktır.

  4- Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklık 1 m. den fazla olmayacak, bağlantı, iki aracın birbirlerine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri)   yapılmış olacak.

  5- Çeken araç, freni bozuk aracı çekerken 15 km/s. hızdan, diğer hallerde 20 km/s. hızdan fazla hızla sürülmeyecektir.

  6- Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile başka bir araçla çekilemeyecek durumda olan arızalı araçlar, yalnız kurtarıcı araçlarla çekilecektir.

            Freni arızalı olmayan araçların çekilmesi:

ž  - Çekme halatı, çekme zinciri veya çekme demiri ile çekilir.

ž  - Çekme halatının uzunluğu en fazla 5m. olmalıdır.

ž  - Halatın uzunluğu 2,5m. geçerse kırmızı yansıtıcı bağlanmalı

ž  - Hız saatte 20km olmalı.

            Freni arızalı olan araçların çekilmesi:

ž  - Çeki demiri ile çekilmeli.

ž  - Demir uzunluğu en fazla 1m. olmalı.

ž  - Hız saatte 15km. geçmemeli.

ž  NOT: Her iki durumda da yolcu ve yük taşınmamalı.

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI

ž  Fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi kendine tutuşucu veya kolayca ateş alıcı, zehirli veya radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri Tehlikeli Madde sayılır.

ž  1- Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 m. mesafe içinde, sigara ve benzerleri içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak.

ž  2- Tehlikeli madde taşıyan araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir.

ž  3- Bu araçlarda iki adet 6 kg. kapasiteli yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

ž  4- Araca başka yük alınmayacak, mal sahibi veya hizmetliden başka yolcu bindirilmeyecektir.

ž  5- Park etme ve duraklama halinde araç, bir görevlinin     gözetimi altında olacaktır.

ž  6- Bu araçları sürenler, yerleşim yerleri dışındaki karayolunda, diğer araçları en az 50 m. mesafeden takip edeceklerdir.

ž  7- Duraklama hallerinde diğer araçlarla aralarında 20 m. mesafe bulunduracaklardır.

ž  Tehlikeli madde taşıyan araçlar, şehir içerisinde 30km. şehir dışında 50km. hızla gidebilir. (Eğer boş ise, kendi sınıfının hızı ile)

ž  NOT: Dolum veya boşaltım sırasında kıvılcım çıkaran nesnelere en fazla 30m. yaklaşır, park anında 20m. takip mesafesi 50m. olmalıdır.

ž  NOT: Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6kg. iki adet yangın söndürme cihazı ve temizlik anında tanker içindeki aydınlatma feneri de 6 voltluk pil olmalıdır.

ž  NOT: Arıza anında başka bir gözcü bulunmalıdır.

OTOYOL KURALLARI

            Sürücüler otoyola girerken hızlanma şeridinden yararlanarak yoldaki trafiğin akış hızını da dikkate aldıktan sonra otoyolun sağ şeridine girmek zorundadırlar.

hızlanma.jpg

            Sürücüler otoyoldan çıkarken otoyolun sağ şeridinden yavaşlama şeridine girmek, bu şerit boyunca hız azaltmak, rahat ve güvenli çıkış için yavaşlama şeridinin solundan çıkmak zorundadırlar.

yavaşlama.jpg

            Otoyollarda duraklamak, park etmek, geri dönmek ve geri gitmek yasaktır.

            Otoyollarda azami hız 120 km/s tir.

            Otoyollarda 40-120 km/s dahilinde sürülen aracın teknik özelliği ve cinsine uygun bir hızla sürülmesi, trafik işaretleri ile konulmuş olan hız sınırlamalarına da uyulması gerekmektedir.

            Otoyollarda kartlı geçiş sistemi ( KGS ) ve otomatik geçiş sistemi ( OGS ) kaldırılmış olup yerine hızlı geçiş sistemi ( HGS )  uygulanmaktadır.

SÜRÜCÜLERİN VE YOLCULARIN KORUYUCU TERTİBAT KULLANMA MECBURİYETİ

            Motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takmaları zorunludur. ( üç tekerlekli yük motosikletleri hariç )

            Otomobillerin, otomobil sınıfına giren arazi taşıtlarının, kamyon, kamyonet ve çekicilerin, minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunludur.

            Çocuk bağlama sistemi bulunmayan araçlarda 3 yaşı altındaki çocuklar taşınamazlar.

            Araçta çocuk bağlama sistemi yok ise arka koltukta oturmaları zorunludur.

            Araçta hava yastığı devre dışı bırakılmadan sırtı dönük bir şekilde ön koltuğa oturtulamazlar.

            10 yaşından küçük çocuklar ön koltukta taşınamazlar.

BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

            Yaya yollarında sürülmesi, bisiklet yolu olmasına rağmen taşıt yolunda sürülmesi, ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinden yan yana sürülmesi, yeterli bir oturma yeri olmayanlarda başka birilerinin bindirilmesi, olanlarda bir kişiden fazla bindirilmesi, tehlikeli hareketler yapılması, başka bir araca bağlanarak ya da tutunarak sürülmesi, elde bagaj-paket vs. taşınması, kasa-sandık vs. yaptırılarak ticari amaçlı yük taşınması yasaktır.

            Bisiklet ve motorlu bisikletleri önünde, beyaz ışık veren ve 20 m.yi  aydınlatabilen bir far ve arkasında kırmızı ışık veren lamba veya yüzeyi en az 10 cm2 olan bir yansıtıcı, ön ve arka tekerleklerini ayrı ayrı iki adet fren, 30 m.den duyulabilecek sesli ikaz cihazları bulunması zorunludur.

            Bisiklet sürücülerinin 11 yaşını, motorsuz taşıt sürenlerin de 13 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

TRAFİK KAZALARI VE CEZALARI

            TRAFİK KAZALARININ GENEL DURUMU, KAZA FAKTÖRLERİ, KUSUR PAYLARI VE KUSURLU DAVRANIŞLAR

            Trafik Kazalarını Başlıca Nedenleri ;

            Aşırı hız

            Hatalı sollama

            Kırmızı ışık ihlali

            Alkollü araç sürme

            Uykusuz ve yorgun araç sürme

            Kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymama

            Takip mesafesine uymama

            Dönüş lambalarını kullanmama gibi nedenler olarak sıralanabilir.

            Araçlardan kaynaklanan kaza nedenleri ise ; Fren patlaması, lastik patlaması ve uygunsuz hava basıncı, standart dışı lastik kullanımı rot çıkması, kusurlu ışık donanımı kullanımı gibi nedenler sayılabilir.     

Kazaya Karışanların Sorumlulukları

            Trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza yerinde trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak,

            Kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil kaza yerindeki durumu değiştirmemek

            Kazaya karışan kişiler tarafından istenildiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesini, sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmek ve göstermek,

            Kazayı bildirmek ve görevliler gelinceye kadar olay yerinden ayrılamamak zorundadırlar.

            Başında sahibi yada sorumlusu olmayan motorlu araçlar, taşınabilen veya taşınamayan mallar ve mülklere zarar veren sürücüler, zarar verdikleri araç, eşya ya da mülkün sahibini veya ilgili kişileri bulmak, durumu tespit etmek ve zarar verilen üzerine yazı yazmak zorundadırlar.

            Yalnız maddi hasarla sonuçlanan kazalardan sonra kazaya karışan diğer sürücü veya sürücülerle kazanın oluş şeklini tutanak ve tespitini anlaştığınız takdirde Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağını doldurunuz.

Ornek_tutanak5.jpg

            TRAFİK KAZALARINDA YÜKÜMLÜLÜK ;

            Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya karışmış bulunan araçların sürücüleri kaza yerinde ilk yardım önlemlerini almaya, en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna  haber vermeye ve yetkililerin talebi üzerine yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmeye, şehirler arası akaryakıt istasyonlarında, sahipleri veya işletenleri belirlenen standartlara uygun ilk yardım malzemesini her an kullanılabilir durumda bulundurmaya, tamirhane, servis istasyonu, garaj sahip ve sorumluları tesislerine ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince gecikmeden zabıtaya haber vermeye ve bunları bir deftere işlemeye zorunludurlar.

ASLİ KUSURLAR

ž  1. Kırmızı ışıkta geçmek. Trafik polisinin dur ikazına uymamak.

ž  2. Şeride tecavüz etmek.

ž  3. Bir araca arkadan çarpmak.

ž  4. Karşı yönden gelen şerit ve yol bölümünden gitmek.

ž  5. Sollama kurallarına uymadan araç sollamak.

ž  6. Dönüş kurallarına uymamak.

ž  7. Daralan yollarda öncelik hakkına uymamak.

ž  8. Şehirler arası yollarda park yapmak.

HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA

            ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ; İşletenlerin, sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. Süresi 12 aydır. İşletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren 10 gün sonra geçersiz olur. Sigortacı kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını aldığı tarihten itibaren 8 iş günü içinde hak sahibine ödeme yapmak zorundadır.

            KASKO SİGORTASI ; Araçlarda isteğe bağlı, yaptırılması zorunlu değildir.

TRAFİK SUÇLARI VE KARŞILIĞI CEZALAR, CEZA PUANLARI ALINDI, SUÇ VEYA CEZA TUTANAĞI DÜZENLEMEYE YETKİLİ OLAN GÖREVLİLER ;

            Trafik zabıtası personeli

            Diğer birimlerdeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli

            Jandarma Genel Komutanlığını yetkili kıldığı personel

            Ulaştırma Bakanlığının yetkili kıldığı personel

            Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili kıldığı personel

            Fahri trafik müfettişleri

            PARA CEZALARININ ÖDENME ŞEKLİ ; Yetkililer tarafından para cezalarını hemen ödemeyenler için Trafik Ceza Tutanağı düzenlenir. B cezalar Maliye Bakanlıklarının yetkili sayman mutemetlerine veya mal sandıklarına, posta işletme idaresine veya Bakanlığın yetkili kıldığı bankalara ödenebilir.

            PARA CEZALARININ ÖDENME SÜRELERİ ; Ceza kesildiği anda ödenmeyen cezalar tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekir. Ödenmezse geciken her ay için %5 faiz uygulanır. Faiz uygulanarak bulunacak tutar cezanın 2 katını geçemez.

            Ceza peşin ödenirse %25 oranında indirim yapılır.

            Cezanın ilk taksidinin peşin ödenmesi şartıyla, 1 yıl içinde 4 eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir.

            Plakaya yazılan cezalar tebliğ tarihinden sonra 15 gün içinde peşin ödenirse %25 lik indirim sağlanır.

            TESCİL PLAKASINA GÖRE TUTANAK DÜZENLENMESİ ;

            Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park eden araçlara, trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakasına tutanak düzenlenir. İtiraz süresi 15 gündür. İtiraz ödemeyi ve ilgili süreyi durdurur.

           

MOTORLU TAŞITLARDA TRAFİĞE KATILMA-TESCİL İŞLEMLERİ

            Araç sahipleri araçlarını yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili  tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadır.

  1- Tescili zorunlu olan ve daha önce tescili yapılmamış bir aracı satın alan veya gümrükten çeken araç sahipleri:
->Satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak yetkili tescil kuruluşuna müracaat etmek zorundadırlar.

  2- Tescili araçları NOTER senediyle satın veya devir alan araç sürücüleri, aracı adına tescil ettirmek üzere:
->Gerekli bilgi ve belgelerle birlikte bir ay içinde yetkili tescil kuruluşuna müracaat etmek zorundadırlar.

  3- Tescil edilerek tescil belgesi alınan araçların karayoluna çıkabilmesi için ayrıca TRAFİK BELGESİ ve TESCİL PLAKALARI’NI alması gerekir.

  4- Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde hazır ve uygun durumda bulundurmadan araç trafiğe çıkamaz.

  5- Tescil işlemleri geciken araçların geçici olarak trafiğe çıkarılıp karayolunda kullanılması için: Geçici trafik belgesi ve Geçici trafik plakaları alınması mecburidir.

  6- Tescil plakalarının araç üzerinde ve uygun durumda    bulundurulması yanında ışıkların yakılması ile birlikte arka       plakaların 20 metre mesafeden okunabilecek şekilde aydınlatılmış      ve temiz olmalıdır.

  7- Motorlu bir aracın işletilmesi ve herhangi bir kazaya karışması gibi durumlara karşı MALİ SORUMLULUK SİGORTASI yaptırması zorunludur.

  8- Motorlu araç sürücüleri: trafik zabıtası (polisi) tarafından yapılacak denetim ve kontrol sırasında,

  a)sürücü belgesini

  b)tescil belgelerini

  c)trafik belgesini

  d)mali sorumluluk sigorta poliçesini ve tescil plakalarını göstermek zorundadır.

  9- Araç sahipleri ekonomik ömrünün dolması, kaza, yangın, tahrip edilme veya benzeri sebeplerle hurdaya ayırdıkları araçların tescilinin silinmesi için hurdaya ayırma tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili tescil kuruluşuna dilekçe ile müracaat etmek zorundadır.

ARAÇLARIN MUAYENE MECBURİYETLERİ VE SÜRELERİ

            Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları:

            -Trafiğe çıkarılışından sonra ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir.

            -Resmi ve ticari plakalı e bunların her türlü römorkları: İlk trafiğe çıkışından itibaren ilk 2 yaş sonunda devamında  yılda 1

            -Lastik tekerlekli traktörler ve bunların her türlü römorkları:İlk trafiğe çıkışından itibaren ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 3 yılda bir.

            -Diğer bütün motorlu araçlar ile bunların her türlü römorkları ilk bir yaş sonunda ve devamında her yıl periyodik muayeneye tabi tutulur.

ARAÇLARDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ARAÇ VE GERÇLERİ

            Takograf: Otobüs kamyon ve çekicilerde.

            Taksimetre: Taksi otomobillerinde

            Yangın söndürme cihazı: Cihaz sürücünün hemen yanında bulunmalıdır.

            a) Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde 1 kg. kapasiteli bir adet,

            b) Otobüs, kamyon ve çekicilerde 6 kg. kapasiteli bir adet,

            c) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6 kg. kapasiteli iki adet,

            Reflektör: Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda iki adet,

            Stepne: Şehirlerarası yolcu taşıyan bütün araçlarda,

            Tekerlek takozu: Otobüs, azami ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçlar ve iki dingilli römorklarda bir adet. Üç veya daha çok dingilli taşıtlarda ve tek dingilli römorklarda iki adet.

            Yedek malzeme ve takımlar: Otomobil, minibüs, Otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve lastik tekerlekli traktörlerde.

            İlk yardım çantası: Otomobil, minibüs, Otobüs, kamyon, çekici ve lastik tekerlekli traktörlerde

             Engel işareti: Otobüs, kamyon, çekicilerde 150 x 25 cm. ebadında bir adet.

            İç Lamba; Ücretle yolcu taşıyan motorlu taşıtlarda

            Hız Sınırlayıcı Cihaz; N3 sınıfı kamyon ve çekicilerle azami ağırlığı 10 tonu aşan M3 sınıfı otobüslerde

            Koruma Gözlüğü ve Başlığı ; Motosiklet ve motorlu bisikletlerde ( Başlığın gözlüğü varsa ayrıca gözlük istenmez )

            Geri Yansıtıcılı Şerit ; Traktör römorkları ve azami hızı 30 km/s i geçmeyen araçlarda 2 adet

            Flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası ; Traktörlerde

            İşitme ve konuşma engellilerin araçlarında arka camın sağ ve sol üst köşelerinde 2 adet işitme engelli işareti bulunmalıdır.

            Monoküler kişiler gece araç kullanamazlar ( gün doğumundan bir saat önce, gün batımından bir saat sonra ) araçlarının arka camının sağ ve sol köşelerine iki adet monoküler işareti bulunmalıdır.

           

işitme.png   monoküler.jpg

 

surucu-belgesi-cesitleri-yas-ve-deneyim.jpg

 

            Toplam 100 ceza puanını ilk kez aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süreyle geri alınır. Sürücü kursunda eğitim tamamlaması yapıldıktan sonra iade edilir.

            Toplam 100 ceza puanını ikinci kez aştığı tespit edilen sürücülerin belgeleri 4 ay süreyle geri alınır. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanın değerlendirmesi sonucunda sürücülük yapmasına engel bulunmayanların belgeleri iade edilir.

            Toplam 100 ceza puanını üçüncü kez aştığı tespit edilen sürücüler düzenlenecek bir tutanakla sulh ceza mahkemesine sevk edilir ve mahkemenin kararına göre işlem yapılır.

            Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye dönük 1 yıl içinde hız sınırının %30 dan fazla 5 kez ihlal edilmesi durumunda sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır.

Çevre

ž  Çevre: Canlıların var olduğu ortamdaki, doğal ve fiziksel öğeleri ile canlıların etkileştiği insan ürünü şartlardır.

ž  Çevre koruma: Çevre kirliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara denir.

ž  Atık: Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere denir.

ž  Çevre Kirliliği: İnsanların faaliyetleri sonucu havada, suda, toprakta meydana gelen olumsuz gelişmeler, ekolojik dengenin bozulması, gürültü koku, ve atıkların meydana getirdiği zararlı sonuçlardır.

ž  Çevre Hakkı: Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını ihlal edenlere karşı yargı mercileri önünde savunma hakkıdır.

ž  Alıcı ortam : Atıkların bıraktığı yakın ve uzak çevredir.

ž  dB: Ses ölçü birimi,

ž  Gürültü: Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan, istenmeyen seslerdir.

ž  Tehlikeli atık : İnsan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturan, hastalığa ya da ölüme yol açan atıklarıdır.

ž  Doğal Kaynak: Bitki, hayvan, mikroorganizma gibi canlı varlıklarla, hava, toprak, su gibi cansız unsurlardır.

ž  Erozyon : Toprağın rüzgar ve su gibi etkilerle bir yerden bir yere taşınmasıdır.

ž  Frekans : Ses dalgasının birim zamandaki titreşim sayısıdır.

ž  Gürültü kontrolü: Gürültü çıkaran sesleri en aza indirmek, etki süresini azaltmak, hoşa gidecek ve daha az rahatsız edecek hale getirmektir.

ž  Fauna : Bir bölgeye ya da ülkeye ait hayvan varlığıdır.

ž  Flora : Bir bölgeye ya da ülkeye ait bitki örtüsüdür.

            Hava Kirlenmesi insan, hayvan, bitki gibi öğelere zarar verebilecek dereceye ulaşması ile olur. Duman, toz, is, kimyasal maddeler ve çeşitli gazlarıdır.

            Sera etkisi, katı ve sıvı yakıtların yakılması, toz benzeri maddelerin havaya karışmasıyla beraber atmosferdeki karbondioksit, azot oksitler, metan, ozon ve kloroflora karbonlar ve su buharı sera etkisi yaratır.

            Asit yağmurları, araç eksozlarından çıkan kirleticiler, bacalardan çıkan katı ve sıvı fosil yakıtları havada su buharı ile birleşir, neticesinde nitrik ve sülfirik asitler ve diğer zararlı elementler su buharı yoluyla asit yağmuru olarak yer yüzüne inerler.

            Katalitik konvertör içerisinen geçen eksoz gazları bu cihaz içerisine karbonmonoksit ve hidrokarbon bileşiklerini bırakır. Böylece eksozdan çıkan gazlar hava kirliliğini önemli değerlerde azaltır.

            Toprak kirliliği, doğada kolaylıkla bozulmayan veya bozulması uzun yıllara bağlı olan asit yağmurları, petrol yan ürünleri atıkları, fabrika ve iş yeri atıkları, zehirli atıklar, eksoz kirleticileri, araçlardan atılan ve dökülen maddeler toprağın yapısını bozar ve çoraklaştırır.

            Su kirliliği, deniz kıyılarından ve dere yataklarından kum alınması, suya atılan teneke, şişe, poşet, lastik, pet şişe ve diğer maddeler, fabrika atıkları, kanalizasyonlar ve asit yağmurları önemli kirleticilerdir.

            Gürültü kirliliği, insanların ruh ve beden yapılarını bozan, işitme sağlığını olumsuz yönde etkileyen, iş gücünü azaltan negatif bir olgudur.

SAYGISIZ VE TEDBİRSİZ ARAÇ KULLANMA

            Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek, korkutmak veya şaşırtmak, sigara, kül ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek, seyir halindeyken cep ve araç telefonu ile benzeri haberleşme cihazlarını kullanmaları yasaktır. ( özel sistemler varsa ele almadan kullanılabilirler )

            SES, MÜZİK, HABERLEŞME VE GÖRÜNTÜ ARAÇALARININ KULLANILMASI ;  Araçlarda bu cihazlar yasa ve yönetmeliklerdeki şartlar uygun durumda bulundurulmalı ve kullanılmalıdır. Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlarda şoförlerin izleyemeyeceği şekilde görüntü cihazları bulundurulabilir fakat bu cihazlar şoförler tarafından yönetilemez.

            Haritayı yönüne koymalıyız. Bunun için pusula en doğru yöntemdir. Ancak pusula yoksa güneşin doğuşu ve batışından yararlanabiliriz.

            Ölçeklerine göre haritalar 3 e ayrılır.

            Küçük ölçekli (Büyük arazi parçaları, ana yollar ve mesafeler gibi detaylar bulunur)

            Orta ölçekli

            Büyük ölçekli ( Küçük arazi parçaları, bu arazi üzerindeki ana ve tali yollar gibi detaylar bulunur )

            Yeşil zeminde yazılı E-87 uluslar arası yoları, mavi zeminde yazılı D-187 devlet karayollarını ve turuncu zeminde yazılı O-20 otoyolları belirtir.

            Haritanın üst kenar çizgisi kuzey yönünü, sağ tarafı doğu yönünü, sol tarafı batı yönünü ve alt kısmı güney yönünü gösterir.

            Haritada bulunan koordinatlar ( enlemler ve boylamlar ) bulunduğumuz yeri belirtmek için kullanılır.